Kariéra

Vaše nová práce na vás čeká

Přihlaste se nyní

Při výběru se zaměřujeme především na kulturní náležitost, osobitost a vášeň a méně pozornosti věnujeme dovednostem, zkušenostem a dosaženému vzdělání.

Jsme podnikaví jednotlivci, kteří se nebojí práce a mají spoustu elánu a silné schopnosti učit se jedinečným dovednostem od týmu nejširší možné skupiny talentů. Přijímáme práci za vlastní, zaměřujeme se na detaily a problémy řešíme inovativními způsoby.

Přehodnocení talentu

Jelikož pocházíme každý z jiného prostředí, žádáme všechny jednotlivce, aby měli přímý dopad na podnikání. Toho dosáhneme poskytováním stejných příležitostí k vyniknutí. Naší největší předností jsou naši lidé. Klademe důraz na školení a individuální rozvoj a tím zvyšujeme hodnotu naší organizace. Věříme v rostoucí talenty plné vášně.

Společně kráčíme po cestě za naším posláním změnit způsob, jak lidé vnímají cestování.

Jakmile naleznete svou vášeň, už nikdy nebudete mít pocit, že budete znovu pracovat!

Carmen Lopez,

Vedoucí oddělení rozvoje lidí a kultury

Náš tým to říká nejlépe

Jsem velice šťastná, že jsem se měla možnost připojit se ke skupině COSI jakožto pracující student v týmu Channel Distribution, zatímco dokončuji magisterský titul v managementu. Mohu zde aplikovat zkušenosti, které jsem se naučila na univerzitě, a to především na kurzech podnikatelství, marketingu a strategie.

Pracovní prostředí ve společnosti COSI je velice dynamické a propojené: co se mi na mé práci líbí nejvíce je možnost spolupráce s dalšími týmy. Takto můžeme společně rozvíjet nové nápady. Ráda přispívám k růstu společnosti COSI a do budoucna se těším na nové výzvy.

Ludovica Ceschi, pracující studentka

Rovnocenné zaměstnanecké příležitosti

Ve společnosti COSI nabízíme rovné příležitosti všem zaměstnancům a uchazečům bez ohledu na pohlaví, rasovou či etnickou příslušnost, sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženství či víru, politické či jiné názory, členství v národní menšině, majetek, porod, postižení, věk či sexuální orientaci.


Sign up! For latest location launches, offers and company news